Najlepší
development
roka 2019
09. jún 2021

Príbeh „zakliatej“ ulice

Harmincova, kľúčové spojenie Dúbravky so zvyškom Bratislavy a diaľnicou D2, dvíha tlak vodičom, cyklistom aj chodcom. Prečo sa z príbehu jednej ulice stala dráma a čo všetko sa dnes deje preto, aby sa dlhodobo nepriaznivá situácia otočila v prospech ľudí, ktorí tu žijú? 

Polstoročia bez zmeny 

Cestná komunikácia na Harmincovej ulici v mestskej časti Dúbravka je v podobe, ako ju dnes poznáme, postavená už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Na prvý pohľad je zjavné, že s jej súčasnými kapacitnými možnosťami a technickou úrovňou zaostáva za nárokmi na modernú cestu. Ak ideš okolo ráno alebo podvečer, v časoch denných špičiek, problematickosť ulice je ešte zjavnejšia.  

Štandardná „dvojprúdovka“ je častým dejiskom zápch a k časovému stresu sa pridáva aj obava o bezpečnosť – prejazdy, počas ktorých cítiš každú nerovnosť a výtlk, dávajú zabrať aj skúseným vodičom. Riešenie? Rozšírenie na štyri jazdné pruhy a celková revitalizácia. Ibaže, ako v každej dobrej dráme, ani tu to nie je hladká jazda do cieľa...

Pozemky ako brzda riešenia 

Vyššie načrtnutá situácia nie je pre miestnych žiadnou novinkou. Harmincova je „horúcim zemiakom“ miestnej samosprávy už mnoho rokov, no každá iniciatíva o zlepšenie doposiaľ narážala na zásadný problém. (Ne)vysporiadanie pozemkov. Na to, aby sa mohlo začať s prerábaním Harmincovej, je v prvom rade nevyhnutné riešiť komplikovanú situáciu s pozemkami, ktorých vyvlastňovanie mestom je legislatívne poriadne kostrbaté. Niektoré predmetné parcely majú duplicitné vlastníctvo alebo dokonca ani neprešli dedičským konaním. 

Nová posila pre mesto 

Ako vidieť z pozitívnych príkladov vo svete, v takýchto prípadoch je najschodnejším východiskom spojenie síl so silným partnerom zo súkromnej sféry, ochotným investovať vlastný čas, know-how a peniaze na rozhýbanie pomalých procesov a potiahnutie projektu dopredu. A toto je moment, kedy vstupuje do deja spoločnosť ITB Development. 
Zodpovedný developer, podpísaný pod novovznikajúcu štvrť Čerešne City, sa spojil s Magistrátom hlavného mesta, Generálnym investorom Bratislavy a mestskou časťou Dúbravka, aby spoločne „odkliali“ Harmincovu a konečne ju premenili na ulicu, akú si tamojší obyvatelia zaslúžia. Bez ďalších zbytočných odkladov. 

 

Aká teda bude „odkliata“ Harmincova?

Budúca Harmincova bude rozšírená na 4 pruhy v celej dĺžke, pribudne bezpečný cyklochodník, ako aj prechod pre chodcov so semaforom. Novinkou budú odbočky smerom k Čerešne City či k novému športovému štadiónu. Súbežne s rozšírením prejde revitalizáciou aj povrch vozovky, pri ktorom sa odstránia viditeľné známky opotrebovanosti. 

Očakávaný výsledok? Menej zdržaní, menej rizikových kolízií a menej nadávok za volantom. Z plynulejšej, pokojnejšej cesty budú profitovať nielen vodiči áut, ale aj autobusov, rovnako ako cyklisti či chodci. Napokon, ulica je dôležitý verejný priestor a jeho skvalitňovanie je niečo, na čom si  ITB Development zakladá pri všetkých svojich projektoch. 

7 rokov tvrdej práce a investície vo výške 650 000 eur 

ITB od roku 2014 na vlastné náklady odkupuje okolité pozemky a vysporiadané ich následne odovzdáva mestu. Táto dobrovoľná iniciatíva doposiaľ stála developera už 650 000 eur. Zdanlivo priamočiary proces je v reáli mravčou a tak trochu aj detektívnou prácou spočívajúcou v pátraní po vlastníkoch a v dlhých, niekoľkokolových rokovaniach predchádzajúcich úspešnej dohode o odkúpení.

Vďaka pomoci developera mestu sa ušetrí až 10 rokov čakania 

Riešenie vysporiadania jedného pozemku je proces, ktorý sa môže vliecť 3 až 5 rokov. V prípade duplicitného vlastníctva je to 5 až 10 rokov. Ak by developer nevykúpil duplicitné pozemky a nedaroval by ich mestu, to by sa muselo o ich vlastníctvo súdiť a tým pádom by vysporiadanie, stavebné povolenie a samotná realizácia štvorprúdovej cesty trvala aj o 10 rokov dlhšie.

Ďalšie novinky