18. august 2016

Čerešne už začínajú rásť

Náš úspešný projekt rodinného bývania Čerešne, v ktorom je predaných už viac ako 100 bytov, vstupuje do realizačnej fázy.Stavenisko sme v júni odovzdali nášmu generálnemu dodávateľovi, spoločnosti GEMO Slovensko, spol. s. r. o. a stavebné práce sa naplno rozbehli. Vyznačili a preložili sme inžinierske siete tak, aby nekolidovali so stavbou, pripravili sme prístupové komunikácie pre ťažké mechanizmy a začali s prvými výkopovými prácami. Budúci majitelia bytov sa už môžu tešiť na príjemné bývanie citlivo zasadené do prostredia, v ktorom budú mať na dosah možnosti pre oddych aj aktívne trávenie voľného času. Čochvíľa sa budete tešiť z pestrých farieb vykvitnutých Čerešní v Dúbravke.

O priebehu všetkých prác vás budeme priebežne informovať aj na našej Facebookovej stránke Čerešne.


Ďalšie novinky