BA Polianky – 10 min do centra
Financovanie 15 / 85
2.etapa – bývate ihneď
3. etapa – dokončenie 2026
03. júl 2024

7 dôvodov, prečo by mali deti čítať knihy

Je faktom, že detské čítanie je veľmi dôležité a prospešné. Čo všetko však vedením detí k čítaniu pomáhate rozvíjať a ako malých čitateľov motivovať k objavovaniu nových kníh?

My v Čerešniach sme veľkými milovníkmi knihy, a túto záľubu sa usilujeme podporiť aj u našich obyvateľov. Veríme, že ste si všimli knižnú búdku, ktorá ponúka možnosť požičať si nové knihy a posunúť ďalej tie, ktoré už nečítate. Veľkému záujmu sa u nás vždy tešia aj čítárne, na ktorých deti i dospelí spolu moderátormi diskutujú o knihách. Aj preto sme sa rozhodli ešte raz pripomenúť všetky dôležité benefity čítania pre tých, ktorí si k tejto aktivite ešte stále hľadajú cestu.

1. Rozvoj slovnej zásoby

Čítanie kníh významne prispieva k obohateniu slovnej zásoby detí. Pri čítaní sa deti stretávajú s novými slovami, ktoré sa postupne stávajú súčasťou ich aktívneho slovníka. Tieto nové slová im pomáhajú lepšie sa vyjadrovať a komunikovať, čo je dôležité nielen v škole, ale aj v bežnom živote. Nezabúdajte, že slovnú zásobu čítaním nestačí rozvíjať len v prípade, že už deti dokážu čítať sami, ale aj vtedy, keď im predčítavate vy. Preto by knihy mali byť súčasťou života dieťaťa už od raného veku.

2. Zlepšenie koncentrácie a sústredenia

Pravidelné čítanie kníh pomáha deťom zlepšovať ich schopnosť sústrediť sa. Na rozdiel od sledovania televízie alebo hrania počítačových hier, čítanie vyžaduje dlhodobú pozornosť a trpezlivosť. Deti sa učia venovať pozornosť detailom a sledovať príbeh, čo pozitívne ovplyvňuje ich schopnosť sústrediť sa aj v iných oblastiach. Samozrejme, aj táto schopnosť sa dá budovať, preto sa netreba vzdávať, pokiaľ dieťa spočiatku čítanie kníh nebaví.

3. Stimulácia fantázie a tvorivosti

Príbehy a postavy v knihách sú skvelým nástrojom na stimuláciu detskej fantázie. Pri čítaní si deti predstavujú rôzne situácie, miesta a postavy, čo podporuje ich tvorivé myslenie a fantáziu. Týmto spôsobom sa rozvíja ich schopnosť prichádzať s novými nápadmi a riešeniami, čo bude pre ne dôležité nielen v škole, ale aj v každodennom živote.

4. Posilnenie empatie a emocionálnej inteligencie

Čítanie kníh pomáha (nielen) deťom lepšie porozumieť pocitom a emóciám iných ľudí. Prostredníctvom príbehov sa deti učia vcítiť sa do postáv a chápať ich pocity. Tým sa rozvíja ich schopnosť empatie a emocionálnej inteligencie, čo je dôležité pre vytváranie zdravých vzťahov a sociálnych interakcií. Práve v tomto prípade vidno výrazný rozdiel medzi sledovaním rozprávok a ich čítaním – pri čítaní sú vnútorné pocity postáv nielen lepšie opísané a vysvetlené, ale pri spoločnom čítaní s rodičom alebo pri komunitnom čítaní tu totiž vzniká možnosť diskutovať o tom, čo sa stalo, ako sa asi postava cíti a podobne, a tak rozvíjať emocionálnu inteligenciu detí.

5. Zlepšenie školských výsledkov a rozvoj kritického myslenia

Existuje priame prepojenie medzi čítaním a úspechom v škole. Deti, ktoré pravidelne čítajú, majú lepšie výsledky v škole. Štúdie a štatistiky dokazujú, že čítanie pozitívne ovplyvňuje nielen schopnosť porozumieť textu, ale aj celkové vzdelávacie výsledky. Čítanie podporuje rozvoj kritického myslenia, ktoré je nevyhnutné pre úspešné učenie sa. Deti sa učia premýšľať nad tým, čo čítajú, klásť si otázky a hľadať odpovede. To im pomáha lepšie chápať svet okolo seba a robiť lepšie rozhodnutia podložené faktami.

6. Zábava

Čítanie kníh je skvelou formou relaxu a zábavy. Príbehy, ktoré deti zaujmú, im umožňujú uniknúť z každodenných starostí, preniesť sa do iných svetov a tešiť sa z toho. Čítanie môže byť pre deti zdrojom radosti a spokojnosti a je to zároveň hobby, ktoré si môžu pestovať aj do budúcna.

7. Socializácia

Čítanie nemusí byť zábavné len osamote, ale aj v kolektíve. Hovoríte si, že čítanie nie je práve aktivitou, ktorá podporuje socializáciu? Práve naopak. Aj obyvatelia Čerešní ukázali, že aktivity spojené s knihami, či už ide o letné čítárne alebo knižné swapy majú úspech, pomáhajú spájať rovnako naladených malých aj veľkých čitateľov, rozširujú (nielen knižné) obzory a majú moc motivovať k čítaniu aj tých, ktorých to doteraz nebavilo.

Ďalšie novinky